• Ku Bratke 1, 934 05 Levice

Výber a poradenstvo vhodného výživového doplnku alebo fytoterapie pre klienta

Výber a poradenstvo vhodného výživového doplnku alebo fytoterapie pre klienta

12.00 

Konzultácia zameraná na cielený výber preparátu podľa aktuálnych potrieb klienta, tvárovú diagnostiku (Tradičná čínska medicína, Ajurvéda, Biochemický systém bunkových solí).

Správne zvolený výživový doplnok môže  napomôcť k zlepšeniu konkrétneho zdravotného problému klienta.

Dôležitý je individuálny prístup a diagnostika u každého klienta.

Trvanie: 35 minút

 

Popis

V prípade, ak sa rozhodnete  túto službu využiť on-line a nie osobne, je potrebné, aby ste v objednávke zvolili  platbu prevodom na účet a ako možnosť doručenia zvoľte osobné prevzatie na prevádzke.

Spôsob akým chcete túto službu uskutočniť Skype alebo Messenger uveďte prosím v Poznámke.

Ak službu chcete využiť osobne na prevádzke, postupujte ako pri bežnej objednávke.

 

 

All search results